Bruis (Bruijstens)

Familiekronieken : B R U I S( Bruystens)

De naam Bruijstens is een patroniem en afgeleid van de voornaam Ambrosius.

Maria Bruis (1851-1925)

Maria Bruis wordt op 7 januari 1851 om 15.00 uur in Heemstede geboren. Haar ouders Hendrik Bruis en Joanna Elisabeth Willems zijn daar op dat moment werkzaam in de blekerijen.
Maria trouwt op 1 april 1880 in Weert met Dionisius Kuipers. Hij is de oudste zoon van Petrus Franciscus Kupers en Petronella Kroonenbroek.
Er worden 4 meisjes geboren. Maria overlijdt op 22 april 1925 om 19.00 uur in Weert op 74-jarige leeftijd.

Hendrik Bruijstens (1844-1894)

Hendrik Bruijstens wordt op 18 oktober 1814 om 15.00 uur in Gastel (gemeente Budel) geboren. De achternaam wordt op verschillende manieren geschreven. Zo is het bij zijn huwelijk Bruijstens en bij de doop van zijn dochter Maria weer Bruis.
Waarschijnlijk is er weinig werk en trekt Hendrik naar Heemstede om daar in de blekerijen te gaan werken.
We vonden een interessant filmpje dat over de blekerijen en de mensen, die er werkten, vertelt.

http://vimeo.com/16429756

Daar leert hij waarschijnlijk ook zijn toekomstige echtgenote Joanna Elisabeth Willems(e) kennen, Zij is afkomstig uit Neeritter en de dochter van Joannes Franciscus Willems en Sophia Crousen. Hij werkt in Heemstede als blekersknecht en zijn vrouw als blekersbode. Als het 2e kind geboren wordt, woont men weer in Nederweert.
Er worden nog 2 meisjes geboren. Geertruidis Bruissen in 1855 en Wilhelmina in 1858.
Als Hendrik op 30 juni 1894 op 79-jarige leeftijd in Nederweert overlijdt, is hij werkman van beroep. Zijn vrouw overlijdt op 26 maart 1903 in Weert.

Petrus Bruystens (1790-1880)

Rond Peter Bruystens duiken verschillende mogelijkheden op. Feit is dat Peter Bruystens op 23 januari 1814 in Gastel in het huwelijk treedt met Maria Somers. Zij is de 23-jarige dochter van Jozephus Som(m)ers en Johanna Maria Daans.
De huwelijksakte vermeldt dat Peter Bruystens op 22 februari 1790 in Someren gedoopt is en dat zijn ouders Hendrik Bruystens en Francisca Wynders zijn.
Als we op zoek gaan waar en wanneer Peter is overleden, ontdekken we dat hij in Budel bij zijn zoon Joseph inwoont. Volgens de overlijdensakte overlijdt Peter Bruystens op 22 augustus 1880 op 92-jarige leeftijd. Hij zou dus rond 1788 geboren zijn. Als ouders worden hier echter Wilhelmus Bruystens en Anna van Lierop genoemd. Men vermeldt ook dat hij weduwnaar van Maria Somers is. Volgens het bevolkingsregister van Budel is hij op 22 februari 1790 in Someren geboren. Dus was hij eigenlijk 90 jaar bij zijn overlijden. Bovendien overlijdt op 19 januari 1854 in Someren op 66-jarige leeftijd ene Peter Bruystens, zoon van Willem Bruystens en Anna van Lierop. Hij zou dus ook rond 1788 geboren zijn.
Het meest waarschijnlijk is (en daar gaan wij voorlopig vanuit) dat Hendrik Bruystens en Francisca Wynders zijn ouders waren.
1) De huwelijksakte bevat veel duidelijk aanwijsbare informatie.
2) De vier oudste kinderen zijn naar de grootouders genoemd: Hendrik, Joseph, Maria en Francina.
Peter Bruystens en Maria Somers krijgen 5 kinderen. 3 jongens en 2 meisjes. Het jongste kind heet…..ook Peter Bruystens. Het wordt echter maar 3 dagen oud. 14 dagen na de geboorte van het jongste kind overlijdt Maria Somers. Peter Bruystens gaat daarop bij zijn zoon Joseph inwonen. Hij sterft in 1880 op 90-jarige leeftijd en niet 92- jarig, zoals de akte aangeeft.

Henricus Bruystens (1745-1803)

Henricus wordt op 29 maart 1745 in Someren gedoopt als Henricus van den Eijnden.
In 1786 trouwt hij met Francisca Winders. Zij is de dochter van Philippus Winders en Catharina Meeuws. Francisca is de weduwe van Jan Lucas Wilten en zij brengt uit het huwelijk een dochter mee: Anna Maria (1880).
Er worden 4 zonen geboren. De jongste zoon, Cornelis, hebben we niet meer kunnen achterhalen. Hij is waarschijnlijk jong gestorven.

Ambrosius (Bruystens) van den Eynden (1706-1759)

Ambrosius trouwt op  21-10-1731 met Maria Cranenbroeck (1704-1778). Zij is de dochter van Franciscus Cranenbroeck en Maria Weijnen.
Ze krijgen 10 kinderen. Vijf jongens en vijf meisjes. Alle kinderen trouwen en blijven bijna allemaal in Someren wonen. Alleen Franciscus en Francisca niet.
Franciscus leert Maria Cornelia Maar uit Maaseik (België) kennen. Na hun huwelijk gaan ze in Maaseik wonen. Ze krijgen 3 kinderen. In 1813 hertrouwt Maria Cornelia. Dat betekent dat Franciscus inmiddels overleden is. Waar en wanneer dat gebeurd is, is nog niet bekend.
Francisca trouwt in Eindhoven en blijft daar ook wonen.