Croonenbroek

Familiekronieken: C R O O N E N B R O E C K

De naam Croonenbroek wordt op verschillende manieren geschreven (Kroonenbroek, Croonenbroek, enz).
Voor de duidelijkheid zullen we, afgezien van Petronella, de variant Croonenbroeck blijven gebruiken.
De naam duidt op een aardrijkskundige benaming. Maar hoe en waar precies is nog niet duidelijk.

Petronella Kroonenbroek (1818-1902)

Petronella wordt op 18 juli 1818 in Kessel geboren als oudste dochter van Josephus Kroonenbroek en Gertrudis Wijnands. Als zij 7 jaar oud is, overlijdt haar moeder op 36-jarige leeftijd. Haar vader blijft met 4 kleine kinderen achter. Hij hertrouwt 3 maanden later.
Petronella wordt dienstmeid. Ze leert de 7 jaar jongere Petrus Franciscus Kupers uit Weert kennen. Ze trouwen op 1 juli 1851 in Kessel. Het gezin gaat in Weert wonen. Daar worden 4 kinderen geboren. 1 jongen en 3 meisjes.
Petronella overlijdt op 16 juli 1902 op 83-jarige leeftijd.

Josephus Croonenbroeck (1784-1854)

Josephus wordt op 4 september 1784 in Kessel gedoopt als 2e kind uit een gezin van 3 kinderen.
Hij is timmerman van beroep. Op 26 mei 1813 trouwt hij in Venlo met de dienstbode Gertrudis Wijnands uit Swalmen. Na de geboorte van hun tweede kind verhuist het gezin naar Kessel. Daar worden nog 3 kinderen geboren. Drie kinderen zullen op jonge leetijd overlijden. 9 februari 1826 overlijdt Gertrudis. Josephus Croonenbroeck hertrouwt 3 maanden later met Maria Elisabeth Tijlmans (ook Tillemans). Maria Elisabeth is geboren in Tungelroy. Met haar krijgt Josephus nog 4 kinderen.
27 juli 1854 overlijdt hij in Kessel. Hij werd net geen 70 jaar.
Na zijn overlijden komen op 7 oktober 1754 in hun ouderlijk huis Elisabeth Tilmans, tevens voogdes van de twee minderjarige kinderen Anna Maria en Willemina de kinderenJohannes, Willem, Gertrudis en Petronella Croonenbroek samen om de memorie van successie op te stellen. Johannes, Petronella Croonenbroek en Elisabeth Tilmans geven aan niet te kunnen schrijven.
Waarschijnlijk is Josephus Croonenbroeck later landbouwer geworden. Dat beroep wordt ook in de kadastrale lijsten vermeld.
Uit de memorie van successie blijkt dat hij de volgende onroerende bezittingen heeft:

sectie

nr

soort eigendom

b

re

le

B

380

weiland

00

46

90

B

1580

weiland

00

02

95

B

382

bouwland

00

54

20

B

385

bouwland

00

15

30

B

372

bouwland

00

85

70

B

373

bouwland

00

03

10

B

374

huis

00

03

80

B

1703

bouwland

00

22

70

C

5

weiland

00

34

80

B

377

bouwland

00

56

30

C

805

heide

01

01

00

totaal

05

26

25

Wilhelmus Croonenbroeck (1755-1785)

Wilhelmus wordt op 13 oktober 1755 in Kessel gedoopt. Hij trouwt op 23 april 1759 in Maasbree met de uit die plaats afkomstige Anna Roeven (ook Raeven). Een jaar later wordt Jacobus Sibertus geboren. Hij wordt echter maar 1 maand oud. Dan worden nog een jongen, Josephus, en een meisje. Wilhelmina geboren.
Op 29-jarige leeftijd overlijdt Wilhelmus op 30 juni 1785. 6 maanden later wordt Wilhelmina geboren. Wilhelmus heeft haar nooit kunnen zien. Anna Roeven hertrouwt op 22-11-1786 in Kessel met Joannes Joosten.
Anna overlijdt op 22-01-1812 in Kessel.

Sijbertus Croonenbroeck (1721-1775)

Sijbertus werd op 6 juli 1721 in Kessel gedoopt. Op 32-karige leeftijd trouwt hij een Kessels meisje: Maria Kessels.
Zij is de oudste dochter van Petrus Kessels en Hendrina Verhaegh.
Er worden 3 jongens geboren: Wilhelmus (1755) Mathias (1757) en Joannes (1759)
In 1761 overlijdt Maria Kessels en blijft Sijbertus (ook Sibertus) met 3 kleine kinderen achter.
In 1775 overlijdt hij op 54-jarige leeftijd.

Wilhelmus Croonenbroeck (1685-1752)

Wilhelmus wordt in Kaldenkirchen (D) gedoopt in 1685. Op 23-jarige leeftijd trouwt hij in Kessel met Joanna Mevissen (1683-1753).
Joanna heeft bij het doopsel nog de achternaam Bartholomaei. Die familienaam verandert in het begin van 1700 in Mevissen (en allerlei schrijfvarianten).
Er worden 8 kinderen geboren, waaronder een tweeling.
Wilhelmus overlijdt plotseling in 1752 in Kessel. Zijn vrouw sterft anderhalf jaar later.