Cuypers (Kuipers)

Familiekronieken: K u i p e r s (Cuypers)

De naam Kuipers heeft duidelijk met het beroep van kuiper te maken.
Het woord is afgeleid van het woord kuip.
Een kuip is een vat of houten ton. Houten tonnen werden vroeger veelvuldig gebruikt om bijv. wijn, melk, oliën, vis, e.d. in te bewaren.
De naam wordt diversen manieren geschreven (Kuipers, Kupers, Kuepers, Cuypers, e.d.) en eindigt (voorlopig) met Grobben.

Maria Elisabeth Kuipers (1882-1919)

Op 22 juni 1882 werd op de Molenstraat in Weert om 7.30 uur Maria Elisabeth Kuipers geboren.
Ze was het eerste kind van Dionisius Kuipers en Maria Bruis.

Maria Elisabeth (Betje) verhuist naar Roermond en gaat daar in betrekking. Baer Silkens bezorgt er de melk en zo leren ze elkaar kennen.
28 november 1905 is er feest aan de Kapel in ’t Zand. Betje en Baer treden op die dag in het huwelijk samen met Anna de zus van Baer en Peter Joseph Hamans.
Een jaar ervoor was de moeder van Baer en Anna overleden en zij wilde dat Baer en Anna samen bleven en niet trouwden. Na haar dood konden ze een jarenlange verkering omzetten in een huwelijk. Baer was 39 jaar toen hij trouwde en maar liefst 16 jaar ouder dan Betje. Zijn zus Anna was al 37 jaar.
Betje en Baer gingen in het ouderlijk huis van Baer wonen: boerderij Muggenbroek.
Daar werden 8 kinderen geboren, waarvan er 2 dood werden geboren.

Deze foto werd kort voor het overlijden van Betje Kuipers genomen. We zien van links naar rechts:
Marieke Konings (dienstmeid), Maria, vader Baer, Lei, Joep en moeder Betje met Reus op de schoot, Baer jr. en op de voorgrond Henri.

Baer en Betje zijn diep katholieke mensen, zoals men die in onze tijd niet meer tegenkomt. Maar in die tijd speelde het geloof en de kerk nog een heel grote rol.
Op een zondag komt pater Loos op bezoek. Hij ziet dat Betje sokken aan het stoppen is. Ze krijgt behoorlijk op haar donder. Betje zegt dat ze anders het werk niet gedaan krijgt. Daarop zegt pater Loos dat zij dan dispensatie moet aanvragen om sokken te stoppen.
Op 15 november 1919 wordt een kind dood geboren. Enkele weken later wordt Betje met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Men draagt haar op een houten brits over de veldweg, die in slechte staat is en daarna met de sjees naar het ziekenhuis (het huidige Louisapension) Op haar sterfbed vraagt zij Baer te beloven niet meer te hertrouwen om de kinderen bij elkaar te houden. Op 10 december sterft zij om 5.30 uur.
Buikvliesontsteking of de gevolgen van de miskraam ? Wie zal het zeggen, maar Betje, die nooit ziek is geweest, is niet meer.
Baer houdt zich trouw aan de belofte en hertrouwt niet meer, maar is hulpeloos met 6 kleine kinderen. Aanvankelijk helpen zijn zus Anna en de zussen van Betje, Mina en Anna. Maar dat is geen blijvende oplossing.
Door bemiddeling van pater van Liempt komt Jacoba Roosen naar Roermond. Zij was werkzaam in Sint Oedenrode bij een pastoor of onderwijzer. Zij trekt in en helpt “ter liefde Gods”. Ze wil geen beloning voor haar werk. Wel dat ze de gelegenheid krijgt om de Kapel in ’t Zand te bezoeken als zij dat wil. Zij zal tot haar dood in 1931 het huishoudelijk werk op zich nemen. Jacoba Roosen was een goed mens, maar moeder Betje werd door Baer en de kinderen duidelijk gemist.

Foto van Baer Silkens en Betje Kuipers gemaakt van twee schilderijen. Baer was 16 jaar ouder en Betje al vele jaren dood. De schilder heeft Betje ouder gemaakt om het grote verschil op te vangen.

DIONISIUS KUIPERS (1851-1932)

Dionisius (Nies) wordt op 2 juli 1851 in het huis van Joseph Janssen in Helden geboren. Zijn moeder was daar waarschijnlijk op bezoek. Dionisius huwt op 1 april 1880 met Maria Bruis. Zij is in Heemstede geboren. Haar familie verhuist later naar Nederweert. Haar ouders zijn Hendrik Bruis (Bruijstens) en Joanna Elisabeth Willems.
Als beroepen van Dionisius komen we arbeider en landbouwer tegen.
In 1882 wordt Maria Elisabeth Kuipers geboren. Een jaar later Sophia Petronella. Zij overlijdt echter op 4-jarige leeftijd.
Er worden nog twee meisjes geboren. In 1886 Anna Maria Gertruda en in 1889 Maria Hendrina Hubertina.
Op 22 april 1925 overlijdt zijn vrouw Maria Bruis. Zeven jaar later overlijdt op Dionisius (25 april 1932) op 80-jarige leeftijd in Weert.

PETRUS FRANCISCUS KUPERS (1826-1907)

Petrus Franciscus (ook wel Peter Francis) Kupers wordt op 22 mei 1826 mei in Weert geboren.
Als beroepen komen we boswachter en landbouwer tegen.
Hij leert de Kesselse Petronella Kroonenbroek kennen. Zij is de dochter van Joseph Kroonenbroek en Gertrudis Wijnands. Petronella is 7 jaar ouder dan hem. Dan gaat het allemaal heel snel. Op 1 juli 1851 trouwt men in Kessel en 1 dag later wordt in Helden hun enige zoon geboren: Dionisius. In Weert worden later nog 3 meisjes geboren.
De familienaam wordt nu op maar liefst 3 verschillende manieren geschreven. De vader heet Kupers, de zoon Dionisius Kuipers en zijn zussen Kuepers.
Waarschijnlijk komt van een bruiloft een bruiloft. Wie zal het zeggen ? Helaas kunnen we het niet meer achterhalen. Maria Gertrudis Kuepers huwt in 1884 Peter Joannes van Diepen uit Nederweert. Zus Elisabeth zal 2 jaar later met een broer van Peter Joannes trouwen.
Petrus en Franciscus Kupers en Petronella Kroonenbroek vieren in 1901 hun gouden bruiloft. Een jaar later overlijdt Petronella om 4.00 in de morgen. Peter Franciscus volgt 5 jaar later. Hij sterft op 24 juni 1907 om 18.00 uur in Weert op 81-jarige leeftijd.

Dionisius Cuypers (1783-1854)

Dionisius wordt 13 maart 1783 gedoopt in Grote Brogel (B). Hij is het 2e kind van Matthias Cuypers en Catharina Plegers. Op 22 april 1806 trouwt hij met Elisabetha Clauwers uit Bocholt. Er worden 4 kinderen geboren, waarvan er echter twee kort na de geboorte overlijden. De laatste bevalling is zwaar geweest. Elisabetha Clauwers overlijdt enkele dagen na de geboorte van Maria Catharina, die op de dag van haar geboorte sterft.
Precies 3 maanden later hertrouwt Dionisius in Bocholt met Anna Maria Abrahams uit Weert. Haar ouders zijn Petrus Abrahams en Barbara Tercken. Het gezin Cuypers verhuist naar Weert en daar worden nog 3 kinderen geboren. Dionisius is evenals zijn voorvaderen landbouwer. Om 8 uur in de morgen van 28 november 1848 overlijdt Anna Maria. Dionisius blijft in zijn huisje in Hushoven wonen en overlijdt daar op 11 juni 1854 om 2 uur in de nacht.
In zijn memorie van successie worden 5 kinderen vermeld: Joannes, landbouwer uit Kaggevinne (?), Matheus, bakker uit Eijsden; Willem, schaapherder uit Burght, Catharina, dienstmeid uit Dülken (D) en Peter, landbouwer uit Weert.
In de memorie van successie treffen we de volgende bezittingen aan:

sectie

nummer

soort eigendom

grootte

A

370

heide

00-18-30

A

371

huis

00-01-15

A

372

tuin

00-05-75

A

373

hooiland

00-43-00

A

374

bouwland

00-73-75

A

375

bouwland

00-58-05

totaal

20-00-00

Matthias Cuypers (1747-1802)

Op 19 oktober 1747 wordt in Grote Brogel (B) Matthias Cuypers gedoopt. Hij zal evenals zijn vader landbouwer worden. Op 17 juli 1780 trouwt hij in Beek (B) met Catharina Plegers. We komen ook de varianten Ploigers, Ploegers en Slegers tegen. Haar ouders zijn Josephus Plegers en Joanna Schouten.
In 1782 wordt Joanna Catharina geboren. Maar zij blijft slechts 18 dagen leven.
Dan volgen Dionisius, Joannes en Franciscus.
Franciscus blijft echter maar 8 dagen leven. Als een jaar later opnieuw een jongen wordt geboren, besluit men hem wederom de naam Franciscus geven. Deze Franciscus blijft gelukkig langer leven. Leonardus is de laatste zoon, die geboren wordt. Er volgen na hem nog 3 meisjes. Het oudste krijgt de naam van de vroeg overleden Joanna Catharina. Het jongste kind Maria Elisabeth sterft ook op zeer jeugdige leeftijd (2 maanden)
Leonardus en Joanna Catharina zijn tweelingen.
Matthias overlijdt 22 oktober 1802 in Grote Brogel. Zijn vrouw Catharina overlijdt 8 jaar later.

Dionysius Grobben alias Cuypers (1710-1772)

De kinderen van Dionysius heten Cuypers, terwijl Dionysius bij zijn doop Grobben als achternaam heeft.
Dionysius Grobben wordt op 7 mei 1710 in Grote Brogel (B) gedoopt. Hij trouwt met Maria Heskens. Trouwplaats en trouwdatum zijn nog niet bekend. Ook weten wij niet waar Maria Heskens vandaan komt en wanneer zij werd geboren.
Waarschijnlijk is Matthias, die in 1747 geboren wordt, het oudste kind. Na Matthias worden nog 7 kinderen geboren. Waarschijnlijk zijn Joanna Maria en Henricus vroeg gestorven. Later geboren kinderen krijgen immers opnieuw die namen.
Dionysius overlijdt 5 maart 1772 in Grote Brogel (B). Zijn vrouw Maria Heskens overlijdt op 11 april 1784 eveneens in Grote Brogel (B).

Mathias Grobben (1680-17xx)

Hier zien wij iets opvallends. Mathias huwt met Elisabeth Rutten. Zij komt eveneens uit Grote Brogel en is de dochter van Laurentius Rutten en Christina Tys.. Er worden 5 zonen geboren. De oudste zoon, Dionysius, krijgt als achternaam Grobben, terwijl zijn jongere broers de naam Cuypers dragen.

Dionysius Grobben (16xx-xxxx)

Deze Dionysius is de tot nu toe oudste bekende voorvader van deze tak. Veel weten we niet over hem. Hij was getrouwd met Aleydis Houben (Cupers) Is er mogelijk een verband tussen haar naam en de verandering van naam van Grobben in Cuypers ?
Naast Mathias wordt er nog een zoon geboren: Franciscus Groebben. Hij trouwt met Margarita Bressers uit Grote Brogel. Hun oudste kind zal ook Dionysius heten, net zoals de oudste zoon van Mathias.