Kemmerling

Familiekronieken: K e m m e r l i n g

De naam Kemmerling is waarschijnlijk afgeleidvan het Duitse woord kämmerer, hetgeen kamerheer betekent.
Hij regelde in vroegere tijden de huishouding op een kasteel.

Katharina Maria Kemmerling (1881-1970)

Marie Kemmerling wordt op 24 oktober 1881 in het Duitse plaatsje Pütz geboren. Ze wordt ook wel “Schmid-Marie” genoemd, omdat haar vader in Pütz een smederij bezit.
Op jonge leeftijd gaat ze in een bakkerij in Düsseldorf werken.

Daar maakt ze kennis met de koopman Jacob Verstappen. 20 augustus 1909 trouwt men in Düsseldorf en het echtpaar gaat in de Andreasstrasse wonen. Daar heeft Jacob een zaak in eieren, groente en fruit.
Na de geboorte van het vierde kind verhuist het gezin noodgedwongen naar Nederland. Men gaat in Haelen wonen. Daar worden nog drie kinderen geboren. Jacob bouwt tussen Nunhem en Neer een boerderij. Daar gaat men in november van het jaar 1926 wonen.

Marie heeft het niet gemakkelijk bij haar echtgenoot. Door de afgelegen ligging van “Het Vrijthof” heeft ze nauwelijks nog contact met andere mensen. Bovendien is Marie niet in staat om haar familie in Duitsland te bezoeken. Als haar moeder overlijdt, kan ze zelfs niet naar de begrafenis.
Marie is een harde werkster. Dat heeft ze aan haar dochters meegegeven. Ze is ook heel godsvruchtig. Tot op late leeftijd bidt ze iedere avond op haar knieën voor het slapen gaan.
Na het overlijden van haar man in 1960 blijft ze samen met haar dochter Ine en haar gezin op de “Het Vrijthof” wonen. Na de verkoop van de boerderij aan haar dochter Ine gaat ze bij haar zoon Hans wonen. Nadat zij hersteld is van een gebroken heup, gaat ze bij haar dochter Griet in Herten wonen.

Schmid-Marie en vijf van haar kleinkinderen
v.l.n.r. John, Peter, Maria, Hannie en Liesbeth

Duitsland blijft haar trekken. Vaak zingt ze oude Duitse liedjes mee op de radio. In een blikken doos bewaart ze haar herinneringen.
Tijdens een bezoek aan Pütz ziet ze de resten van haar ouderlijk huis. De tegeltjes van de keuken lagen er nog. “Die lieten zich altijd zo goed schrobben,” liet ze zich ontvallen. “Guck mal, da ist Schmid-Marie!” klonk het door de straten.
Op het einde van haar leven krijgt ze enkele lichte beroertes. Een van die beroertes wordt Marie Kemmerling uiteindelijk fataal.
Waarschijnlijk voelt ze haar einde naderen. Tijdens het afscheid van een ziekenbezoek, wil ze haar kleinzoon John dit keer niet laten gaan. Ze houdt hem krampachtig vast. Een dag later overlijdt ze in het ziekenhuis van Roermond. Marie is 88 jaar oud geworden. Ze wordt bij haar man Jacob op het kerkhof van Nunhem begraven. Ver weg van haar geliefde Heimat.

Johann Andreas Hubertus Kemmerling (1840-xxxx)

Johann Kemmerling is de laatste van hele generaties smeden. Zijn zoon Karl is weliswaar bankwerker, maar niemand van zijn kinderen zal de smederij voortzetten.
Het smeden heeft Johann van geen vreemde. Zijn vader en zijn beide grootvaders waren ook al smid.
Op 13 oktober 1871 trouwt hij in Büttgen (Duitsland) met Maria Catharina Junkers (1844-xxxx). In het trouwboekje van Jacobus Verstappen en Katharina Maria Kemmerling staat zij echter als Maria Christina vermeld.

Johann en zijn echtgenote en hun zoon Ferdinand

Twee jaar later wordt hun eerste zoon Ferdinand geboren. Hij wordt slechts 2 jaar oud. Dan wordt Maria Catharina Kemmerling geboren, die later met Peter Beckers zal trouwen.
Ook het 3 kind, Heinrich Wilhelm Hubert wordt slechts enkele maanden oud. Het is niet duidelijk of Hubert nog in Büttgen of in Pütz werd geboren. De jongste kinderen Marie en Karl worden in Pütz geboren.
Verder is er nog een zoon namens Hubert. Verdere gegevens over hem ontbreken. Ons is niet bekend waarom het gezin van Büttgen naar Pütz verhuisde.

Johann (links) met zijn knecht voor de smederij in Pütz

Ik heb me laten vertellen dat Johann een goede smid was. Het schijnt dat men al aan het geluid van de wagen kon horen of die uit de smederij van Johann Kemmerling afkomstig was.
Helaas weten we (nog) niet wanneer Johann en zijn echtgenote overleden zijn. Hij zal de laatste zijn van al die generaties, die het beroep van smid hebben uitgeoefend.

Marie en Karl Kemmerling

Karl en Hubert Kemmerling

Ferdinand Kemmerling (1808-1878)

Ferdinand wordt op 8 oktober 1808 in Paffendorf (D) geboren. Uiteindelijk zal hij in Büttgen terecht komen. Naar de reden kunnen we alleen maar gissen. Vond hij misschien in Büttgen een opleidingsplaats bij hoefsmid Johann Engelbert Hehnen? Ferdinand leert er niet alleen de kneepjes van het vak, maar ook Maria Catharina, een van de dochters van Johann Engelbert Hehnen, kennen.
In 1837 treedt hij met Maria Catharina in het huwelijk. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, had Hehnen alleen maar dochters. Misschien heeft Ferdinand wel de smidse van Hehnen overgenomen.
Een jaar na het huwelijk wordt Martin Johann Engelbert geboren. Het jongetjes is duidelijk naar de 2 grootvaders genoemd. Maar de eerstgeborene wordt maar net 1 jaar oud.
Er worden vervolgens nog 3 jongens en 2 meisjes geboren. Twee van zijn zonen zullen evenals hun vader weer smid worden. Een andere zoon, Anton Jacob Hubert (“Onkel Jacob”) wordt priester

Anton Jacob Hubert Kemmerling (Onkel Jacob)

“Onkel Jacob”, zoals hij genoemd wordt, vertrekt naar Reading in de Verenigde Staten. Hij is daar werkzaam als assistent-priester in de St. Pauls kerk. De laatste 3 jaren van zijn leven is hij ziek. Hij overlijdt in 15-03-1889 in het verre Amerika.
27-12–1864 overlijdt Maria Catharina Hehnen. Ferdinand hetrouwt in 1866 met Sibilla Catharina Evertz. Op het moment van het huwelijk is zij 50 jaar. Zij is de weduwe van dakdekker Heinrich Breuer. Ferdinand en Sibillazullen nog 12 jaar genieten van hun nieuwe leven.

Martinus Kemmerling (1775-1840)

Martin Kemmerling wordt op 24 september 1775 in Oberaussem (D) gedoopt. Hij is hoefsmid van beroep. Martin leert Anna Sophia Breuer kennen. Wij hebben nog niet kunnen achterhalen of zij ook uit Oberaussem of mogelijk uit Paffendorf afkomstig is.
We weten dat er 2 zonen werden geboren. Mogelijk zijn er echter nog meer kinderen.
Naast de eerder genoemde Ferdinand kennen we ook Christian Kemmerling (1822-1883). Ook Christian is hoefsmid van beroep en hij trekt evenals zijn broer Ferdinand naar Büttgen.
Daar trouwt hij op 20 september 1851 met de vroedvrouw Maria Francisca Fühser. Zij is waarschijnlijk 1826 in Büttgen geboren en zij overlijdt daar ook op 22-03-1900.