Oijen

Familiekronieken: O i j e n

De naam Oijen is waarschijnlijk afgeleid van een toponiem. De familie Oijen uit Familiekronieken was woonachtig in Horn.

Maria Christina Oijen (1826-1904)

Maria Christina wordt op 3 juli 1826 in Horn geboren. Ze is het 3e kind uit het huwelijk tussen Mathijs Oijen en Maria Catharina van Herten. Ze gaat als dienstmeid in Roermond werken. Daar leert zij Henricus Silkens kennen. Op 17 april 1860 stappen ze in het huwelijksbootje. Er worden 5 kinderen geboren. De twee oudste meisjes overlijden op jonge leeftijd en ook het derde kind wordt maar 33 jaar oud. Misschien is dat de reden geweest dat de twee jongste kinderen niet mochten trouwen en bij elkaar moesten blijven wonen. Haar kinderen houden zich daar aan. Op 27 juni 1904 om 14.00 uur ’s middags overlijdt Maria Christina.Baer en Anna besluiten daarop toch te gaan trouwen. Ze doen dateen jaar later. Allebei op dezelfde dag. Het lange wachten is niet vergeefs geweest.

Mathijs Oijen (1800-1884)

Mathijs wordt  op 16 januari 1800 in Horn geboren. We komen hem ook als Mathis of Mathias tegen. In het militieregister hebben we deze datum gevonden.
Dus nog niet in een kerkregister of in een akte van de burgerlijke stand.
De dienstknecht uit Horn leert de dienstmeid Maria Catharina van Herten uit Beegden kennen.
Op 10 februari 1822 trouwt hij met de 22-jarige dochter van Henricus van Herten en Joanna Timmermans.
Er worden 8 kinderen geboren, waarvan er 3 op zeer jeudige leeftijd overlijden.
3 dagen voor hun diamanten bruiloft overlijdt Joanna Catharina.
We zien dat zij enkele kledingstukken bezit ter waarde van 50 gulden. Daar tegenover staan rekeningen voor geneeskundige behandeling en de “dood- en begrafeniskosten” groot 25 gulden. Haar arfgenamen kunnen dus 25 gulden onder elkaar verdelen.
Waarschijnlijk was Maria Catharina op het einde van haar leven ziek.
De geneeskundige kosten wijzen daarop.
Twee jaar later overlijdt ook Mathijs.
Zijn memorie van successie vermeldt dat de volgende personen in de woning van Jan Kessels in Horn samenkomen.
1. Jan Kessels een landbouwer uit Horn, die optreedt als voogd voor de minderjarige kinderen Andrina en Jean van de overleden Paulus Oijen en zijn vrouw Anna Loven.
Verder de meerderjarige kinderen:
a. Gertrudis Oijen en haar echtgenoot Dionisius van Lier. Beiden woonachtig in Horn.
b. Petronella Oijen en haar echtgenoot Leonard Hendrikx. Allebei ook woonachtig in Horn.
c. Catharina Oijen, dienstmeid uit Horn.
d. Aldegonda Oijen, dienstmeid uti Horn.
2. Maria Oijen en haar echtgenoot Hendrik Silkens. Hendrik is landbouwer en beiden zijn woonachtig in Roermond.
3. Andrina Oijen en haar echtgenoot Peter Jan Vleeschhouwers. Peter Jan is winkelier en beiden wonen in Hunsel.
4. Antoon Oijen uit Dülken (D). Hij is tijdelijk in militaire dienst en Antoon is de zoon van de overleden Jacob Oijen en Maria van de Grootepoort.

De onroerende goederen worden door notaris Rutten verkocht. Het betreft in Horn:
– huis, tuin en erf, Op de Hoogte, groot 22 roeden
– bouwland, Aan de Birken, groot 81 roeden
– dennenbos, Hornerheide, groot 88 roeden
– bouwland, Driessenakker, groot 182 roeden
– bouwland, Mussenberg aan Hamelsmenken, groot 69 roeden
– bouwland, In de Weergraaf, groot 47 roeden
– bouwland, Kloppeven, groot 75 roeden
– bouwland, Haelder Ohe, groot 55 roeden
– bouwland, Leegveld, groot 28 roeden
In Beegden:
– bouwland, Roelaken, groot 53 roeden

Opbrengst verkoop onroerende goederen

fl. 1617,50

Contanten die Mathijs bezit

fl. 600,00

Waarde kledingstukken

fl. 20,00

Totale actieve waarde

fl. 2237,50

Dood- en begrafeniskosten

fl. 65,00

Zuiver saldo

fl. 2172,50

Paulus Oijen (1763-1806)

Paulus wordt op 21 juni 1763 in Horn gedoopt. Hij leert Petronella Veugelaers kennen en ze stappen waarschijnlijk in 1799 in het huwelijksbootje.
Er worden 4 kinderen geboren, waarvan er twee op jeugdige leeftijd overlijden. Dochter Maria trouwt eerst met de schoenmaker Jacobus Criens. Ze gaan in Buggenum wonen. Na het overlijden van Jacobus hertrouwt ze wederom met een schoenmaker. Dit keer Antoon van Moosdijck, die afkomstig is van Weert.
Paulus Oijen overlijdt op 1 november 1806 op 43- jarige leeftijd enkele maanden na zijn jongste zoon Henrij.
Zijn vrouw Petronella hertrouwt op 7 april 1812 met de weduwnaar Joannes Timmermans (1770-1852). Joannes heeft op dat moment 4 kinderen.Petronella overlijdt op 40-jarige leeftijd, 2 jaar na haar huwelijk.
Op 28 april 1856 verschijnen Mathijs (dagloner) en Maria Oijen (dienstmeid in ’t Hatenboer) kinderen van Paulus en Petronella bij notaris Van Eyll om de goederen van hun overleden ouders te verdelen.
Elk deel is 600 gulden waard. Hier volgt de verdeling:

Mathijs Oijen:

huis,stal en moeshof in Horn

– 12 vierkante roeden en 70 ellen akkerland Op den Daalakker (Horn)

– 11 vierkante roeden akkerland in den Weergraaf (Horn)

– 14 vierkante roeden akkerland aam de heesere Struijk (Horn)

– 11 vierkante roeden Ohe Onderhalen (Horn)

– 22 vierkante roeden akkerland in de Waterstraat (Horn)

– 6 vierkante roeden akkerland boven het Kloppeven (Horn)

– 5 vierkante roeden moeshof aan de Kottenhof (Horn)

– 22 vierkante roeden slaghout en groes (= wei- en hooiland) in de Beuk (Horn)

– 8 vierkante roeden en 5 ellen akkerland Ohe Beegden

Maria Oijen:

– 59 vierkante roeden akkerland aan het Hagelkruis (Horn)

– 14 vierkante roeden akkerland aan de Eijtjesberg (?) (Horn)

– 11 vierkante roeden akkerland aan ’t Hultje (Horn)

– 14 vierkante roeden aan de Houterberg (Horn)

– 22 vierkante roeden akkerland aan de windmolen onder Halen

– 14 vierkante roeden groes op de Driessen

– 8 vierkante roeden akkerland Ohe onder Beegden

Mathias Oijen (17xx-1778)

Mathias Oijen is voorlopig de stamvader van ons geslacht Oijen. We weten niet vanwaar hij afkomstig is. Maar hij trouwt in 1724 met de Buggenumse Hendrina van Acker. Het gezin gaat in Horn wonen.
Er worden 4 kinderen geboren. Kort na de geboorte van Agnes overlijdt Hendrina op 28-jarige leeftijd. Van de drie overige kidneren ontbreekt tot nu toe elk spoor. Mathias overlijdt in 1778 in Horn.