van Herten

Familiekronieken: v a n H e r t e n

De naam van Herten is afgeleid van het dorpje Herten bij Roermond. Tegenwoordig is Herten geen zelfstandige gemeente meer, maar een deel van Roermond.

Maria Catharina van Herten (1800-1882)

Maria Catharina wordt in 1800 in Beegden geboren. Ze is het 2e kind van Henricus van Herten en Joanna Timmermans. Maria Catharina is dienstmeid en ze treedt op 22-jarige leeftijd in het huwelijk met de landbouwer Mathijs Oijen uit Horn. Er worden 8 kinderen geboren, waarvan er 3 al op jeugdige leeftijd overlijden.
Maria Catharina overlijdt kort na haar 82e verjaardag in 1882 in haar woonplaats Horn. Waarschijnlijk was zij op het einde van haar leven ziek. Dat blijkt uit de memorie van successie.
Haar bezit bestaat uit enkele kledingstukken ter waarde van 50 gulden. Daar tegenover staan rekeningen voor geneeskundige behandeling en dood- en begrafeniskosten van 25 gulden. Zodoende is er een batig slado van 25 gulden.

Henricus (Wilhelmus) van Herten (1764-1829)

Henricus wordt op 22 september 1764 gedoopt, maar als……Wilhelmus. Hij heeft een oudere broer, die ook Wilhelmus heet. Als hij in 1797 met Joanna Timmermans, dochter van Jacobus Segerus Timmermans en Christina Rubbergh trouwt, staat hij als Henricus vermeld. In de overlijdensakte wederom de naam Henricus. Hij is 74 jaar geworden en als we terug tellen komen op 1764 uit. Waarschijnlijk is bij de inschrijving in het doopregister iets mis gegaan. Henricus van Herten en Joanna Timemrmans krijgen 7 kinderen. 5 meisjes en 2 jongens. De oudste zoon Henricus jr. wordt pastoor en zoon Johannes, die we later onder de naam Jacobus tegenkomen, wordt schrijnwerker. Henricus woont in Hatenboer en daar in zijn huis, Hatenboer nr. 841 overlijdt hij in 1839 op 74-jarige leeftijd. Zijn vrouw was reeds in 1828 overleden.

Op 10 januari 1840 komen op het kantoor van notaris Milliard te Roermond de volgende personen tezamen i.v.m. de memorie van successie van Hendrik van Herten:

  1. Elisabeth van Herten en haar echtgenoot Antoon van der Velden.

  2. Catharina van Herten en haar echtgenoot Mathis Oijen.

  3. Maria van Herten en haar echtgenoot Godfried Opbroek.

  4. Christina van Herten.

  5. Hendrik van Herten.

  6. Jacob van Herten.

  7. Margaretha van Herten.

Hendrik van Herten heeft geen onroerende goederen nagelaten. De kinderen hadden al het naakte eigendom verkregen na het overlijden van hun moeder Johanna Timmermans.
We komen daarbij de volgende onroerende goederen tegen:


Goederen gelegen onder Heel:
1. Een perceel land, groot 32 roeden en 70 ellen (Hoefs ?)

2. Een perceel land groot 27 roeden en 11 ellen (In het Daal).

3. Een perceel land groot 27 roeden en 76 ellen (aan de Grathemerweg).

4. Een perceel land groot 20 roeden en 75 ellen (aan het Molenweegske).

5. Een perceel land groot 22 roeden 1n 95 ellen (aan de Spielmansberg).

6. Een perceel land groot 35 roeden en 2 ellen in de Ohe).

Goederen gelegen onder Beegden:

1. Een perceel weiland groot 17 roeden en 98 ellen (op de Mortel).

2. Een perceel land groot 25 roeden en 55 ellen (op de Born).

3. Een perceel weiland groot 23 roeden en 11 ellen (Overbemden).

4. Een perceel hout groot 9 roeden en 24 ellen (Overbemden).

5. Een perceel land groot 15 roeden en 90 ellen (aan Begijnebemden ?)

6. Een perceel land groot 17 roeden en 40 ellen’(aan het Moorweegske ?)

7. Een perceel land groot 13 roeden en 56 ellen (aan de Eereweg).

8. Een perceel land groot 10 roeden en .4 ellen (aan de Eereweg)

Henricus van Herten (1725-1793)

Henricus werd in 1725 in Herten gedoopt. Op 34-jarige leetijd trouwt hij met de 9 jaar jongere Elisabeth Huijsmans uit Echt. (We komen ook andere varianten tegen, zoals Housmans of Hausmans).
Er worden 7 kinderen geboren. We komen twee keer de naam Anna Barbara tegen. Waarschijnlijk is een van de twee op jeugdige leeftijd gestorven. De naam Anna Barbara is een samenstelling van de voornamen van de wederzijdse moeders Anna en Barbara.. Elisabeth overlijdt in 1779 op slechts 44-jarige leeftijd. Henricus blijft achter met 6 kinderen achter in leeftijd variënrend van 17 tot 2 jaar. Henricus overlijdt in 1793 in Herten. Hij is 67 jaar geworden.

Wilhelmus van Herten (xxxx-1758)

Wilhelmus van Herten is tot nu toe de stamvader van deze stam van Herten. Hij trouwt met Barbara Hillen. Van Wilhelmus en Barbara zijn geen geboortejaar en geboorteplaats bekend.
Ze krijgen minimaal twee kinderen. Henricus, die in 1725 wordt geboren en Joannes, die in 1729 ter wereld komt.
Wilhelmus wordt 11-12-1758 in Herten begraven. Zijn vrouw Barbara is al 15-03-1745 in Herten overleden en twee dagen later aldaar ook begraven.