Verstappen

FAMILIEKRONIEKEN: V E R S T A P P E N

De naam Verstappen is waarschijnlijk afgeleid van een gebouw. (bijv. een huis met trappen). In onze familiekronieken zijn we tot nu toe nog geen andere schrijfwijze tegengekomen. (bijv. Stappers of Steppers). Het oudste spoor van “onze” Verstappen vinden we in Kelpen (Grathem). In diezelfde periode komen we de naam meer tegen, maar een verbinding met “onze” tak hebben we nog niet kunnen leggen.
Vanuit Kelpen heeft de tak zich in drie zijtakken gesplitst. Willem werd de stamvader van een omvangrijke Weertse tak en Christiaan werd de stamvader van een Heythuysense tak. Wij zullen echter de Nunhemse tak volgen.

Voor meer informatie over de 2 andere takken kan men op de homepage van onze stichting terecht: http://www.silkens-verstappen.com

Henricus Verstappen (rond 1700)

Henricus is de oudste Verstappen, die we in onze kwartierstaat tegenkomen. De grote vraag is echter: Waar kwam hij vandaan?
Hij was getrouwd met Johanna Brenckens (maar we komen ook varianten van haar achternaam tegen) Waar kwamen zij vandaan? Mogelijk uit België? Twee kinderen worden in Grathem (lees Kelpen) geboren. Maar waren er mogelijk nog meer (oudere) kinderen? En waar zijn Henricus en Johanna uiteindelijk overleden?
Hun zoon Johannes blijft in Kelpen wonen. Zijn zus Sijbijlla (1729-1779)trouwt in 1773 te Heythuysen met Arnold Caris (1736-1785) uit Weert. Het paar gaat in Roggel wonen. Sijbijlla zal er 12 jaar later overlijden.

Johannes Verstappen (1730-1795)

Johannes is landbouwer in Kelpen. Hij trouwt in 1757 met Margaritha Kolis (1733-1778). Zij is de dochter van Antonius Kolis en Cornelia van Bree. Johannes en Margaritha krijgen 5 kinderen. In 1778 overlijdt Margaritha. Johannes zal een half jaar later hertrouwen met Catharina Pleunis, alias Mols? (1742-1795) uit Grathem. Zij krijgen een dochter: Margarita. Waarschijnlijk was Arnoldus Pleunis, alias Mols, de vader van Catharina Pleunis en Cornelia Censen de moeder.
De grote vraag is echter: Wat is er in de meimaand van 1795 gebeurd? Op 22 mei overlijdt Johannes en 4 dagen later zijn vrouw en zijn dochter Cornelia. Heerste er een ziekte of is er mogelijk brand geweest?
Godefridus Pleunis uit Nederweert en Arnoldus Pleunis uit Grathem worden tot voogden van de minderjarige Margarita benoemd.
Henricus zal het bedrijf van zijn vader voortzetten.

Henricus Verstappen (1762-1828)

Henricus trouwt in 1789 met Christina Mans (1762-1820) uit Montfort. Zij is de dochter van Wilhelmus Mans en Johanna van Beek(e).
(In haar overlijdensakte treffen we Willem Mans en Maria Pleunis als zijnde haar ouders aan. Volgens ons klopt dit echter niet)
Henricus is eveneens landbouwer van beroep. Na het overlijden van Hendrik treffen we in de memorie van successie de volgende bezittingen aan:

1. Jagtbeemden A 183

2. Kolisveld A 209 t/m 219; 232, 236, 237. (A 212 is een woning)

3. Koliskamp A 280

4. Op de Gaander A 432

En verder de volgende roerende goederen:

1. Een paard met getuig en een hoge en lage kar.

2. Ploeg, eg en verder akkergereedschap.

3. De vruchten van de oogst, stro en hooi.

4. Twee koeien en twee runderen.

5. Twee bedden met toebehoren.

6. Twee varkens.

7. Een kast en drie kisten.

8. Stoelen en tafels.

9.De verdere huismeubels.

De volgende personen zijn aanwezig: Antoon Verstappen (landbouwer uit Grathem); Willem Verstappen (landbouwer uit Hunsel); Christiaan Verstappen (zonder beroep uit Grathem); Joanna Verstappen (landbouwster uit Nederweert, bevoegd door haar man Willem Danissen);
Marguerita Verstappen (landbouwster uit Hunsel, bevoegd door haar man Jacob Sentjens); Cornelia Verstappen (landbouwster uit Grathem, bevoegd door haar man Engel Halfens).

Gedateerd: 15 september 1828 in de woning van Antoon Verstappen. Er zijn dan nog 6 kinderen in leven.

Antonius Verstappen (1803-1877)

Antoon Verstappen is eveneens landbouwer van beroep. Hij trouwt in 1825 met Petronella Heijmans (1802-1865)
Zij is de dochter van Joannes Heijmans en Helena Kuppens. Het echtpaar krijgt 9 kinderen. Als Petronella overlijdt, verhuist Antoon naar Nunhem en trekt hij bij zijn jongste zoon Thies in. Daar overlijdt hij ook in 1877.

Peter Mathijs Hubertus Verstappen (1846-1927)

Thies, zoals hij genoemd wordt, trouwt in 1876 met Margritta Bongaerts (1838-1908). Zij is de dochter van Jacobus Bongaerts en Catharina Driessen. Er worden 3 kinderen geboren. In 1908 overlijdt Margritta. Thies hertrouwt in 1914 met Antonetta Vandelaar
(1850-1932). Zij is de dochter van Hendrik Vandelaar en Maria Cornelia Douven. Antonetta is weduwe van Godefridus Wilhelmus Hubertus Kaelen. Na het overlijden van Thies verhuist Antonetta naar Heythuysen, waar ze in 1932 overlijdt.

Jacobus Hubertus Verstappen (1878-1960)

Jacob Verstappen is naast landbouwer ook eierhandelaar. In de beginjaren gaat hij nog op stap met een eierkorf. Later bindt hij een hondenkar achter zijn motorfiets en gaat hij zo de boeren af. Langzaam maar zeker werkt hij zich omhoog en wordt hij een van de grote spelers op het gebied van de eierhandel. Menig veiling wacht met veilen tot Verstappen is gearriveerd..
Hij gaat in Düsseldorf wonen en leert daar Katharina Maria Kemmerling (1881-1970) kennen. Zij is de dochter van Johann Andreas Hubertus Kemmerling en Maria Christina Junkers. Omdat haar vader een smederij had, wordt ze ook wel “Schmid-Marie” genoemd. Marie werkt bij een bakker in Düsseldorf.

Jacob voor zijn zaak in Düsseldorf (Andreasstr.)

In Düsseldorf worden 4 kinderen geboren.Jacob is niet vies van smokkelen. Hij maakt het echter zo bont dat hij noodgedwongen Duitsland moet verlaten. Het gezin gaat daarop in 1916 in Haelen wonen. Eerst in een woning nabij de kerk. Later verhuist men naar een huis bij de beek.

Een journaalbeeld uit 1924 waar we Jacob op de eiermijn in Roermond zien.

In Haelen gaat Jacob op dezelfde manier verder en de Haelense jeugd maakt zelfs een liedje over de smokkelpraktijken van Jacob. De belastingdienst ergert hij door zijn aangifte met potlood in te vullen. Hij koopt een stuk grond en bouwt daar ’t Vrijthof. De boerderij ligt enigszins afgelegen tussen Nunhem en Neer. Men gaat er in november 1926 wonen.

De familie Verstappen voor ’t Vrijthof.
v.l.n.r.: Hans, Tjeu, vader Jacob, Henri, Ine, moeder Marie,
Sef en Griet

De kinderen moeten hard meewerken. Om 3 uur ’s nachts opstaan en bomen uit de bossen slepen. Jacob bezit enkele bossen in het Leudal. Het hout wordt o.a.gebruikt om mijngangen te stutten en kleinere stokken worden gebruikt voor de staakbonen.In het bos wordt gegeten en vervolgens gaat men naar school. Na school staat Jacob zijn kinderen vaker op te wachten om ze weer opnieuw in de bossen te laten werken. Op ’t Vrijthof worden de eieren verwerkt. In de kelders worden ze in de kalk gelegd, zodat ze langer bewaard kunnen blijven.

boven: Ine, Henri en Griet.
beneden: Sef, Tjeu en Henri

In de jaren 1937/1938 komt er een nieuw vergunningenstelsel voor de eierhandel met Duitsland. Jacob weigert de 200 gulden(ongeveer € 90,-) voor de vergunning te betalen. Hij denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen en Jacob zit nogal op de centen….. Een fatale misrekening. De handel op Duitsland, waar Jacob het vooral van moest hebben, moet hij aan zijn concurrenten overlaten. Jacob probeert de zaken nog te redden, maar tevergeefs. Daarop zegt hij de eierhandel abrupt vaarwel en houdt hij zich alleen nog maar bezig met zijn boerderij en vindt men heel vaak in zijn geliefde bossen en in de kroeg….. Vanwege de belasting gaat hij nog een tijdlang in Maaseik wonen en laat hij enkele minderjarige kinderen gewoon achter op ’t Vrijthof. Gelukkig ontfermt zijn oudste dochter Ine zich over hen. In 1970 sterft Jacob in het ziekenhuis van Venlo. Twee van zijn zonen hebben ook een eierhandel, maar volgens kenners hadden al zijn kinderen een heel royale boterham kunnen verdienen als Jacob die 200 gulden voor de vergunning had betaald. Maar Jacob was ondoorgrondelijk. Niet alleen voor de concurrenten op de eiermijn, maar ook voor zijn eigen familie

Margareta Sibilla Verstappen (1918-2012)

In haar jonge jaren wordt ze nog Greet(je) genoemd. Later zou haar naam in Griet veranderen Ze wordt geboren in Düsseldorf.

Griet (3 weken oud) en haar moeder.

Kort na haar geboorte keert het gezin terug naar Nederland. Griet bezoekt in Haelen de kleuterschool. Daar is onderstaande foto gemaakt.

We zien Griet in de 2e rij van boven naast het meisje in de geblokte jurk. Griet draagt een ketting.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ien-Hans-en-Griet-Verstappen-1024x691.jpg

Ine, Hans en Griet Verstappen. Omdat ze alle drie in Düsseldorf waren geboren, werden ze door hun jongere broers ook wel “de Pruuse” genoemd.

Na haar lagere schooltijd gaat Griet naar Posterholt waar ze de landbouwhuishoudschool bezoekt. Ze behaalt haar ook haar melkdiploma.
Vervolgens heeft Griet verschillende dienstbetrekkingen als huishoudster (o.a. Straus en Zuidema).
Ze heeft ondertussen Joep Silkens leren kennen en in 1949 besluit het paar te trouwen.

Griet Verstappen

Eerst wonen ze nog in bij de zus van Joep, maar dan betrekken ze een bovenwoning op de Muggenbroekerlaan.
Daar worden vervolgens John en Liesbeth geboren.
In 1968 koopt men een huis in Merum. Maar als de kinderen uit huis zijn, besluit men kleiner te gaan wonen.
Men betrekt een bejaardenwoning Op de Slaayen. Joep begint echter steeds meer met zijn gezondheid te sukkelen. Griet verzorgt hem liefdevol en bezoekt Joep dagelijks als die naar St. Camillus moet. Na de dood van Joep in 1991 blijft Griet alleen wonen.
Dan wordt Griet getroffen door een beroerte. Maar zij knokt terug. De revalidatie verloopt heel voorspoedig en Griet kan terug keren naar haar huisje. Maar Griet kan het werken niet laten en luistert onvoldoende naar haar lichaam. Ze krijgt een tweede beroerte.Haar arm en been aan de linkerzijde zijn gedeeltelijk verlamd. Griet kan niet meer zelfstandig blijven woning en gaat daarom 2002 naar het bejaardenhuis in Herten. Daar borduurt zij volop verder en tot zelfs hoge leeftijd is zij in staat de kruisjes en steken uit te tellen.
Griet overlijdt op 30 augustus 2012 in zorgcentrum “Herte” op 96-jarige leeftijd.


Griet en haar kinderen John en Liesbeth